Wtorek, 28 maja 2024
Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm
pochmurno
22°C
Powróć do: Fundusze dla gminy

Projekty realizowane z Funduszy Unii Europejskiej

Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów

Gmina Jędrzejów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów

Cel projektu: poprawa środowiska naturalnego poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Jędrzejów.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 536 599,92 PLN

mapa_dotacji 


Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim, gmina Jędrzejów.

boisko_sp 


Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd

Gmina Jędrzejów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd”

 

Celem projektu jest poprawa jakości oraz dostępu do obiektów pomocy i integracji społecznej na terenie gminy Jędrzejów poprzez utworzenie mieszkania chronionego z 8 miejscami pobytu stałego lub okresowego.

Dofinansowanie projektu z UE: 962 222,24 PLN

mapa_dotacji 


Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno sportowej na terenie Gminy Jędrzejów

Głównym celem projektu jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno sportowej na terenie Gminy Jędrzejów.

Projekt obejmuje:

Zadnie Nr 1  Modernizacja infrastruktury sportowej  przy SP nr 4 w Jędrzejowie.
Zadanie nr 2 Przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie.
 

Dofinansowanie projektu z UE:  1 429 927,01 PLN

Wartość ogółem:  2 442 997,26 PLN

Dzięki realizacji projektu podwyższy się jakość i efektywność edukacji przez wprowadzenie zróżnicowanych i atrakcyjnych form przekazu, nastąpi poprawa kondycji  fizycznej i zdrowotnej dzieci i osób dorosłych, nastąpi wzrost atrakcyjności urbanistycznej, estetycznej i turystycznej Gminy Jędrzejów.

mapa_dotacji 


Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów

Gmina Jędrzejów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów”

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej dwóch budynków świetlic wiejskich w gminie Jędrzejów zlokalizowanych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych

Dofinansowanie projektu z UE: 787 104,59 PLN

mapa_dotacji 


Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów

Gmina Jędrzejów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów”

 

Celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza .

Dofinansowanie projektu z UE: 4 379 971,71 PLN

Wartość ogółem: 7 662 759,00 PLN

Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

mapa_dotacji 


Modernizacja i doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Łysakowie Pod Lasem

swietlica_lisakow 


Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów

Gmina Jędrzejów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów”

Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP poprzez uzbrojenie terenu, stworzenie nowego układu komunikacyjnego i udostępnienie go inwestorom

Dofinansowanie projektu z UE: 2 574 378,17 PLN

mapa_dotacji 


Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Łysaków Drugi i Prząsław, gmina Jędrzejów

Gmina Jędrzejów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Łysaków Drugi i Prząsław, gmina Jędrzejów”

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym

Dofinansowanie projektu z UE: 697 068,34 PLN

mapa_dotacji 


Budowa sieci wodociągowych wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Książe Skroniów i Mnichów

wodociagi 

Wykonawca robót :

EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp. j.

z siedzibą ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn

Zakres operacji: w ramach przedmiotowej operacji zostanie wykonana sieć wodociągowa w miejscowościach Książe Skroniów i Mnichów o długości ok. 14,8 km. wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi.

Całkowity koszt operacji wynosi: 5 979 030 zł. (brutto)

Kwota dofinansowania wynosi 1 999 999 zł.


e-świętokrzyskie" - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

Projekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” jest kontynuacją i rozszerzeniem projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” zrealizowanego przez Województwo Świętokrzyskie i 13 partnerów z Województwa Świętokrzyskiego ze środków ZPORR. Obecny projekt jest realizowany wspólnie ze 106 Partnerami – jednostkami samorządu terytorialnego z Województwa Świętokrzyskiego (Gminy i Powiaty).

Celem nadrzędnym Projektu „e-świętokrzyskie rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” jest podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w całym Województwie Świętokrzyskim.

Dzięki realizacji tego projektu każdy Urząd Gminy czy Powiatu stanie się nowoczesnym urzędem w pełni odpowiadającym kierunkom rozwoju e-administracji w Polsce i Europie.

Jednocześnie trzeba powiedzieć, że założenia tego projektu w pełni odpowiadają zmianom wprowadzanym przez Ustawę o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, a więc umożliwi samorządom Województwa Świętokrzyskiego pełna realizacją zadań wynikających z tej ustawy.

Projekt jest finansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Opracyjnego dla województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

sip 


"E-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"

Projekt „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” realizowany jest przez Samorząd Województwa reprezentowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ). Partnerami Projektu są jednostki administracji samorządowej - powiaty i gminy Województwa Świętokrzyskiego.

Koszt projektu wynosi 25 mln zł . Do refundacji przewidziane jest w 85% (21,25 mln zł);
Koszty ponoszone będą na 3 poziomach – wojewódzkim (kwota 5,15 mln zł), powiatowym (łącznie kwota 12,04 mln zł), gminnym (102 gminy; łącznie kwota 7,81 mln zł)

Projekt „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ)” obejmuje działania mające na celu stworzenie regionalnego systemu informacji przestrzennej dla Województwa Świętokrzyskiego, czyli budowę regionalnej infrastruktury organizacyjno – technicznej danych przestrzennych, uwzględniającej zalecenia europejskiej dyrektywy INSPIRE. Rezultatem wdrożenia tego systemu będzie udostępnienie i upowszechnienie wiarygodnej informacji przestrzennej o województwie, skutkujące usprawnieniem funkcjonowania administracji publicznej regionu, a docelowo również wzrostem konkurencyjności województwa oraz jego rozwojem gospodarczym.

Odbiorcami informacji przestrzennej udostępnianej przez system są w pierwszej kolejności jednostki administracji publicznej, a w szczególności jednostki administracji samorządowej na poziomach: województwa, powiatu i gminy. Innymi spodziewanymi użytkownikami systemu są: uczelnie, jednostki badawczo – rozwojowe, organizacje i agencje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz mieszkańcy regionu.
Bezpośrednim Beneficjentem projektu jest Samorząd Województwa reprezentowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ), reprezentujący poprzez formułę konsorcjum pozostałych jego Beneficjentów, czyli jednostki administracji samorządowej powiatów oraz gmin.

Strona projektu:
http://www.e-swietokrzyskie.pl/sipws/

sip 


Modernizacja Domu Kultury w Jędrzejowie do pełnienia funkcji Nowoczesnego Centrum Kultury

Projekt pt. "Modernizacja Domu Kultury w Jędrzejowie do pełnienia funkcji Nowoczesnego Centrum Kultury"

Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013.

Oś priorytetowa 5 – Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport.

Działanie 5.2 - Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych.

dk 


„Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie”

Projekt „Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie”

 

Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013.

Oś priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast.

Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu.

dk 


 

 

 

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!