Skład Rady Miejskiej w Jędrzejowie - kadencja 2018 - 2022


 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

  


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie
 


 

 

 

 
 

Radni:

(wg. okręgów wyborczych)