Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

2023-03-29
dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

na realizację zadań publicznych gminy Jędrzejów w roku 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

wstecz