Instrukcja wypełnienia oświadczenie

2022-11-23
PROFILAKTYKA JODOWA GMINA JĘDRZEJÓW

Instrukcja wypełnienia oświadczenie (UWAGA! Oświadczenie może złożyć jedna osoba w imieniu pozostałych członków rodziny zamieszkujących pod tym samym adresem):

  1. Podać miejsce i datę złożenia oświadczenia.
  2. Wpisać swoje imię i nazwisko wraz adresem zamieszkania.
  3. W zamieszczonej tabelce podać stosowną liczbę członków rodziny do poszczególnych grup wiekowych.
  4. Złożyć czytelny podpis na oświadczeniu.

 

WAŻNE!!!

Oświadczenie należy oddać w punkcie dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem dopiero po ogłoszeniu komunikatu o uwolnieniu się do atmosfery radioaktywnego jodu.

 

wstecz