Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”

2022-01-13
Zaprasza osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, na bezpłatne spotkania konsultacyjno-szkoleniowe związane z planowanymi naborami wniosków

Nabór nr 15/2022  w  terminie od 31 stycznia 2022r. do 14 lutego 2022r. w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do przedstawicieli grup defaworyzowanych, limit dostępnych środków
  529 446,45  Euro co przy indykatywnym kursie Euro wynoszącym 4,00zł.

wynosi 2 117 785,80 złotych

 

Nabór nr 16/2022 w  terminie od 1 lutego 2022r. – 15 lutego 2022r. w ramach przedsięwzięcia  1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej, limit dostępnych środków 401 891,99 Euro co przy indykatywnym kursie Euro wynoszącym 4,00zł.

wynosi 1 607 567,96 złotych

 

Terminy

I termin -  18 styczeń 2022r. (wtorek)

II termin – 24 styczeń 2022r. (poniedziałek)

Godziny      

10:00-12:00

Zapraszamy osoby zainteresowane  dofinansowaniem w  ramach 1.1.1   Podejmowanie działalności gospodarczej -

12:00-14:00

Zapraszamy reprezentantów  podmiotów zainteresowanych  dofinansowaniem w ramach    przedsięwzięcia 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury  turystycznej i rekreacyjnej do przedstawicieli grup defaworyzowanych

Miejsce       

Sala 312, budynek Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, ul. Armii  Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów
(III piętro)

        

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu telefonicznie: 41 386 41-14 lub na adres email: biuro@lgdjedrzejow.pl

 

wstecz