Dodatek osłonowy

2022-01-03
Od stycznia 2022r. rusza nabór wniosków o ustalenie prawa do dodatku osłonowego.

W Gminie Jędrzejów zadanie to będzie realizować Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

 

Czekamy na publikację ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. w dzienniku ustaw oraz ogłoszenie rozporządzenia w sprawie określenia wzoru druku wniosku o dodatek osłonowy.

Jak tylko to nastąpi zamieścimy druk wniosku na naszej stronie.

 

Druki wniosków będą do pobrania:

 

  • na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie,
  • w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 113b,
  • w siedzibie Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy ul. Reymonta 12 (parter).

 

Uzupełniony wniosek o dodatek osłonowy można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej zaopatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

Przekazanie wniosku drogą tradycyjną (papierowo) może natomiast nastąpić poprzez osobiste przedłożenie:

  • w siedzibie Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy ul. Reymonta 12,

lub

  • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 113b lub poprzez przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

 

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, będzie miał możliwość odebrania informacji w tutejszym organie.

 

Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty dodatku.

 

wstecz