Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego w trybie małych zleceń

2021-06-21
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem:

Marka lokalna jako narzędzie promocji dziedzictwa kulturowego gminy Jędrzejów

 

W dniu 14 czerwca 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożona przez Fundację Centrum Europy Lokalnej z siedzibą w Krakowie.

 

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 w/w Ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Pisemne uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33a, 28-300.

 

 

wstecz