Ogłoszenia wyników

2021-03-29
otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społeczny

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych gminy Jędrzejów w roku 2020 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Wyniki otwartego konkursu ofert

wstecz