Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania

2021-02-19
o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych 1, 3 i C w granicach miasta Jędrzejowa” w okresie od 1 kwietnia 2022 r.
wstecz