Rekrutacja do przedszkoli i klas I SP

2021-01-28
Kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów,

do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na rok szkolny 2021/2022.

 

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

01.02.2021 r. - 15.02.2021 r.

 

08.03.2021 r. – 12.03.2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

16.02.2021 r. - 22.02.2021 r.

 

15.03.2021 r. – 18.03.2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i  niezakwalifikowanych

 

23.02.2021 r.

 

19.03.2021 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

24.02.2021 r. - 03.03.2021 r.

 

22.03.2021 r. – 24.03.2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

04.03.2021 r.

 

25.03.2021 r.

 

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów

do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na rok szkolny 2021/2022

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły publicznej.

 

 

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę              w postępowaniu rekrutacyjnym

 

15.02.2021 r. - 01.03.2021 r.

 

07.06.2021 r. - 11.06.2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

02.03.2021 r. - 08.03.2021 r.

 

 

14.06.2021 r. - 25.06.2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i  niezakwalifikowanych

 

09.03.2021 r.

 

28.06.2021 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

10.03.2021 r. - 17.03.2021 r.

 

01.07.2021 r. - 30.07.2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

18.03.2021 r.

 

27.08.2021 r.

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/280/17 RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

Zarządzenie nr 1 Burmistrza Miasta Jędrzejowa

 

wstecz