Akcja zimowa na terenie miasta i gminy Jędrzejów

2021-01-15
Na terenie miasta i gminy Jędrzejów dróg gminnych w sezonie 2020/2021 prowadzi firma „Bionatura”

Akcję zimową na terenie miasta i gminy Jędrzejów dróg gminnych w sezonie 2020/2021 prowadzi firma „Bionatura”. Zgłoszenia o odśnieżaniu będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30 telefonicznie do „Bionatura”- 41 386 52 82 oraz do Urzędu Miejskiego tel. 41 386 10 10 wew. 181

 

W weekendy jeżeli będzie wymagała tego sytuacja pogodowa i wydane będzie zarządzenie, prowadzony będzie dyżur całodobowy „ Bionatury” pod nr. tel. 731 964 862.

 

Odśnieżanie ciągów pieszych, parków, placów będących własnością Gminy Jędrzejów wykonuje Zakład Usług Komunalnych ul. Reymonta 21 (tel. 41 386 10 41).    

 

Utrzymanie zimowe dróg powiatowych na terenie miasta i gminy prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie (tel. 41 386 11 71,  41 386 14 26, 41 386 14 21),

Obwód drogowy Wodzisław (tel.  41 380 60 33,  509 610 885),

Obwód Drogowy Małogoszcz (tel. 41 385 53 20,  509 610 883),

 

Ze względu na możliwości finansowe, gmina nie jest zobligowana do utrzymania ulic w standardzie czarnej nawierzchni. Utrzymanie zimowe ulic i dróg polega na zachowaniu ich przejezdności. Służby drogowe mają za zadanie łagodzenie skutków zimy na drogach, a nie całkowitą ich likwidację.                     

 

Utrzymanie zimowe  dróg krajowych (nr 7, nr78 oraz drogi serwisowe) prowadzi firma FB Servis  całodobowo (tel. 41 386 15 73).

 

Droga wojewódzka 768 (obwodnica południowa od ul. Głowackiego) utrzymywana w zimie jest przez ŚZDW Obwód Drogowy Pińczów  całodobowo (tel. 41 357 20 95).

 

Droga wojewódzka nr 728 (w kierunku Małogoszcza w zimie utrzymywane są przez ŚZDW Obwód Drogowy Zgórsko tel. całodobowy 604 401 210  lub 41 346 58 40.

 

wstecz