K O M U N I K A T

2020-05-13
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Oddział w Jędrzejowie przypomina , że w okresie kwitnienia roślin należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających podczas wykonywania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin obowiązują następujące zasady:

 

  • wykonywanie zabiegów po zakończonych lotach owadów zapylających (w godzinach wieczornych lub nocnych);

 

  • zakaz stosowania preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty; 

 

  • sprawdzenie  przed rozpoczęciem zabiegów, czy w uprawie chronionej nie ma owadów zapylających, ze szczególnym uwzględnieniem pszczół; 

 

  • zachowywanie minimalnych odległości od pasiek (tj. min. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych);

 

  • przestrzeganie określonych w etykiecie środka  okresów prewencji;

 

  • stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie oraz przestrzeganie zapisów dotyczących zakazów i ograniczeń (fazy fenologicznej rośliny, czasu i okresu, w których środek nie może być stosowany);

 

  • używanie środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu; 

 

  • stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu

 i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy; 

 

 

  • zakaz wykonywania zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy (przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s).

 

wstecz