XIII nadzwyczajna sesja rady Miejskiej w Jędrzejowie

2019-07-16
W dniu 18 lipca o godz. 15.00 w Sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie odbędzie się XIII nadzwyczajna sesja rady Miejskiej w Jędrzejowie

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
  2. Uchwała w sprawie zmian w budżecie.
  3. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej -  jedrzejow.eobip.pl i na stronie internetowej gminy www.umjedrzejow.pl

 

Podstawa prawna: 

  • ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506),
  • ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764),
  • ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 650),
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
wstecz