Informacja dotycząca wyboru ławników

2019-06-06
Na kadencję 2020-2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i Sądzie Okręgowym w Kielcach, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zwrócił się do Rady Miejskiej w Jędrzejowie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

  • Do Sądu Okręgowego w Kielcach 1 ławnika,
  • Do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie 8 ławników w tym 6 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy.

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia

 

Szczegóły znajdują sie w BIP Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie w dziale "Komunikaty i ogłoszenia"

wstecz