Ogłoszenie

2019-05-17
O otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu.

Nabór partnera jest prowadzony w celu ubiegania się o dofinansowanie w konkursie, który jest ogłoszony przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Wspólna realizacja programu polega na realizacji działań skierowanych do osób zależnych (niesamodzielnych), osób sprawujących opiekę nad taką osobą: osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w tym rodzin i dzieci.  

 

wstecz