Plan nawożenia azotem

2019-02-11
Obowiązek opracowania planu nawożenia azotem przez podmioty prowadzące produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej.

KOMUNIKAT

 

W związku z wejściem w życie z dniem 27.07.2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1339), Burmistrz Miasta Jędrzejowa informuje o obowiązku opracowania planu nawożenia azotem przez podmioty prowadzące produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, które:

 

  • są objęte decyzją – pozwoleniem zintegrowanym,
  • prowadzą gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych,
  • uprawiają uprawy intensywne na gruntach ornych o powierzchni powyżej 50 ha,
  • utrzymują obsadę większą niż 60 DJP wg stanu średniorocznego.

  

Ponadto plan nawożenia azotem jest wymagany w przypadku podmiotów nabywających nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny do bezpośredniego rolniczego wykorzystania w celu nawożenia lub poprawy właściwości gleby od:

 

  • podmiotu importującego nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny,
  • od podmiotu prowadzącego instalację IPPC.

 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem plan nawożenia azotem opracowuje się odrębnie dla każdej działki rolnej i przechowuje w gospodarstwie rolnym przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie tego planu.

 

Obowiązek posiadania planu nawożenia azotem obowiązuje od dnia 01.01.2019 r., jednak ze względu na zakaz stosowania nawozów azotowych w miesiącach zimowych przepis dotyczący planów nawozowych egzekwowany będzie przez Inspektorat Ochrony Środowiska od 1 marca b.r.

wstecz