RODO - bezpłatne szkolenie

2019-01-08
01 lutego 2019r o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie odbędzie się szkolenie dot. RODO

Zakres szkolenia:

- Podstawy prawne w zakresie ochrony danych osobowych:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. , Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, Kodeks pracy, przepisy krajowe.

- Jak wdrożyć ochronę danych według wytycznych RODO,

- Obowiązek informacyjny, wyrażenia zgody, podstawy przetwarzania danych osobowych

- Aktywa i aktywa wspomagające w procesie przetwarzania danych osobowych

- Rejestr Czynności Przetwarzania

- Rejestr Kategorii Przetwarzania

- Analiza ryzyka i ocena skutków przetwarzania danych.

- Podmiot przetwarzający

- Monitoring a RODO

- Polityki, procesy, analizy w zakresie ochrony danych osobowych – dokumentacja to nie tylko papier.

- Inspektor Ochrony Danych – czy potrzebujemy.

- Monitorowanie i analizowanie ochrony danych osobowych jako ciągły proces bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

 

Prowadzący szkolenie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, specjalista w zakresie ochrony danych osobowych i informacji oraz IT – Mariusz Piskorczyk.