„Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”.

2018-07-19
Celem projektu jest finansowe wspieranie inicjatyw lokalnych realizowanych przez grupy nieformalne i młode organizacje pozarządowe poprzez udzielanie mikrodotacji w wysokości do 5.000,00 zł na inicjatywę.

wstecz