Konkurs ofert na zadania w zakresie przeciwdziałalnia uzależnieniom i patologiom społecznym

2018-02-15
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2018 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
wstecz