Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

2018-01-29
Terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na rok szkolny 2018/2019.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych  obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale NR XXXIV/280/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na rok szkolny 2018/2019.

 

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

05.03.2018 r. - 19.03.2018 r.

 

16.04.2018 r. - 20.04.2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

20.03.2018 r. - 26.03.2018 r.

 

23.04.2018 r. - 27.04.2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i  niezakwalifikowanych

 

27.03.2018 r.

 

30.04.2018 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

28.03.2018 r. - 04.04.2018 r.

 

07.05.2018 r. - 09.05.2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

06.04.2018 r.

 

11.05.2018 r.

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów  na rok szkolny 2018/2019

 

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę              w postępowaniu rekrutacyjnym

 

30.03.2018 r. - 27.04.2018 r.

 

05.06.2018 r. - 15.06.2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

07.05.2018 r. - 14.05.2018 r.

 

 

18.06.2018 r. - 25.06.2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i  niezakwalifikowanych

 

18.05.2018 r.

 

26.06.2018 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

21.05.2018 r. - 28.05.2018 r.

 

2.07.2018 r. - 31.07.2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

30.05.2018 r.

 

31.08.2018 r.

 

 

wstecz