Konkurs ofert na zadania w zakresie przeciwdziałalnia uzależnieniom i patologiom społecznym

2018-02-15
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2018 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
dowiedz się więcej

Konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2018-01-30
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2018 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu
dowiedz się więcej

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

2018-01-29
Terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na rok szkolny 2018/2019.
dowiedz się więcej

eWniosekPlus

2018-01-25
Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW składa się w formie elektronicznej.
dowiedz się więcej

Sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

2018-01-22
W dniu 26 stycznia 2018 roku o godz. 9.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.
dowiedz się więcej