Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego w trybie małych zleceń

2021-06-21
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego
dowiedz się więcej

Wsparcie dla pszczelarzy i rolników po klęskach żywiołowych

2021-05-26
Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
dowiedz się więcej

RENEGADE/SAREX-21

2021-05-18
Trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza
dowiedz się więcej

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

2021-05-17
Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej .
dowiedz się więcej

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

2021-05-17
Głównym celem Programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych w podejmowania wszelkich aktywności.
dowiedz się więcej