Zarządzenia Burmistrza Miasta Jędrzejowa

zarz.189.pdf

Zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu i korzystania z Kart programu "Jędrzejów Pro"

zarz.351.pdf

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 189/2013

zarz.449.pdf

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 189/2013

zarz.485.pdf

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 189/2013

zarz.10.pdf

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 189/2013

zarzadzenie_nr_372.pdf

W sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu dotyczącym Regulaminu wydawania i korzystania z Karty programu „JĘDRZEJÓW PRO”