Rekrutacja do przedszkoli i klas I SP

2023-01-11
Kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na rok szkolny 2023/2024.

 

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie  wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

13.02.2023 r. - 27.02.2023 r.

 

22.03.2023 r. – 27.03.2023 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

28.02.2023 r. - 06.03.2023 r.

 

28.03.2023 r. – 30.03.2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i  niezakwalifikowanych

07.03.2023 r.

31.03.2023 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

08.03.2023 r. - 16.03.2023 r.

03.04.2023 r. – 04.04.2023 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

17.03.2023 r.

 

05.04.2023 r.

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na rok szkolny 2023/2024 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły publicznej.

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę              w postępowaniu rekrutacyjnym

 

13.02.2023 r. - 27.02.2023 r.

 

05.06.2023 r. - 09.06.2023 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

28.02.2023 r. - 06.03.2023 r.

 

 

12.06.2023 r. - 23.06.2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i  niezakwalifikowanych

 

07.03.2023 r.

 

26.06.2023 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

08.03.2023 r. - 16.03.2023 r.

 

27.06.2023 r. - 28.07.2023 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

17.03.2023 r.

 

25.08.2023 r.

 

 

 

wstecz