Jak kupić węgiel na preferencyjnych warunkach?

2022-12-06
Instrukcja oraz niezbędne informacje na temat warunków zakupu węglę na preferencyjnych warunkach w Gminie Jędrzejów

Preferencyjny zakup węgla!

Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, iż  w związku z preferencyjnym zakupem węgla przez gospodarstwa domowe zawarta została umowa z podmiotem wprowadzającym, wskazanym przez stronę rządową, który został przypisany do naszego samorządu jako dystrybutor węgla.

Aktualnie trwa proces ustalenia harmonogramu odbioru węgla przypisanego dla Gminy Jędrzejów – dopiero wtedy będziemy mogli dostarczyć węgiel na teren miasta i gminy.

Zgodnie z przepisami, węgiel po preferencyjnych cenach będzie przysługiwał osobom, które spełniają warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego.

Cena sprzedaży dla Mieszkańców Gminy Jędrzejów będzie wynosić 1 870, 00 zł brutto za tonę.

Wpłat należy dokonywać po kontakcie telefonicznym od pracownika Urzędu z osobą wskazaną we wniosku o zakup – który będzie informował o terminie dostawy i możliwości uiszczenia opłaty w określonej wysokości.

Na chwilę obecną oferta podmiotu wprowadzającego obejmuje asortyment: kostka, orzech, groszek/ekogroszek w ilości niższej niż wnioskowana ze strony Gminy. Dołożymy starań, by uzyskać ilość wynikającą z Państwa zapotrzebowania zgodnie ze złożonymi wnioskami o zakup węgla.

 

INSTRUKCJA  

jak dokonać odbioru węgla zakupionego po preferencyjnej cenie:

* Czekaj na kontakt ze strony pracowników Urzędu Miasta i Gminy Jędrzejów.

Uzyskasz informację o terminie zapłaty i odbioru węgla.

* Pracownicy będą kontaktować się z osobami, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod kątem spełnienia warunków uprawniających do wypłaty dodatku węglowego.

* Dokonaj wpłaty na rachunek bankowy BS Kielce o/Jędrzejów

 nr 20 8493 0004 0210 0059 1221 0294 lub w kasie urzędu.

* Cena zakupu 1 tony węgla to 1870,00 zł.

                                   1,5 tony to 2 805,00 zł.

Uwaga!

Koszt ewentualnego workowania i transportu ze składu węgla ponosi uprawniony do zakupu.

* Odbierz 2 egzemplarze zaświadczeń w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie, pok. nr 6

*  Z zaświadczeniem należy udać się do składu węgla:

Karbonex sp. z o.o.  ul. Partyzantów 73; 28-300 Jędrzejów

* Jeden egz. zaświadczenia należy przekazać w składzie węgla podczas odbioru . Wydający węgiel dokona na niej adnotacji o odbiorze (sortyment, ilość, data).

Osoba uprawniona powinna posiadać przy sobie dowód osobisty lub w przypadku odbioru przez osoby trzecie - pisemne pełnomocnictwo do odbioru węgla.

*Potwierdź podpisem odbiór.

 

wstecz