Program "Czyste Powietrze" w Gminie Jędrzejów

2022-09-21
Od połowy lipca weszły nowe przepisy odnośnie dofinansowania na nowe źródło ogrzewania. Została stworzona możliwość pobrania dofinansowania przed rozpoczęciem inwestycji

 

Od połowy lipca weszły nowe przepisy odnośnie dofinansowania na nowe źródło ogrzewania. Została stworzona możliwość pobrania dofinansowania przed rozpoczęciem inwestycji. Takie pieniądze mogą być wypłacane bezpośrednio na konto firmy, która będzie wymieniała źródło ciepła. Inwestor może złożyć nowy wniosek w programie „Czyste powietrze +” o dofinansowanie wymiany starego pieca, instalację nowego źródła ciepła oraz termomodernizację budynku.

 

Szansę na wymianę „kopciucha” i skorzystanie z dotacji otrzymali również mieszkańcy budynków wielorodzinnych. Dla nich został uruchomiony program „ Ciepłe Mieszkanie”.

Od maja 2021 roku Gmina Jędrzejów na mocy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach współdziała w realizacji programu „Czyste Powietrze”. Głównym celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji płynów i gazów cieplarnianych, dzięki dofinansowaniu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwo stałe) oraz poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych ( termomodernizacja budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej).

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

· Właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębniona księgą wieczysta o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

· Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania ( roczny dochód nie przekracza 100 000 zł)

· Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania ( osoby o dochodzie nieprzekraczającym kwoty 1564 zł/ osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł/ osobę w gospodarstwie jednoosobowym)

· Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania ( osoby o dochodzie nieprzekraczającym kwoty 900 zł/ osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł/ osobę w gospodarstwie jednoosobowym).

Osoby ubiegające się o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania powinny uzyskać zaświadczenie wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Jędrzejowie gdzie działa Gminny Punkt Konsultacyjno– informacyjny programu „ Czyste Powietrze”.

Do zadań punktu konsultacyjnego należy:

- udzielenie informacji o programie,
- wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
- pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny czynny jest we wtorki i czwartki w godz. 8 - 13
Adres: Urząd Miejski; ul. 11 Listopada 33a; 28-300 Jędrzejów
Tel. 41 386 10 10 wew.145

e-mail: 
www.wfos.com.pl

wstecz