Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – wręczenie laptopów

2022-06-29
Gmina Jędrzejów otrzymała dofinansowanie w kwocie 62 500 zł (100 % poniesionych kosztów) w projekcie grantowym pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Beneficjenci otrzymali 25 sztuk laptopów Lenovo ThinPad L14.

Konkurs organizowany był przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Projekt finansowany przez #FunduszeEuropejskie.

 

 

Cel projektu to wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego umożliwiającego  naukę zdalną.

 

29 czerwca w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Jędrzejowie  odbyło się uroczyste przekazanie laptopów dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jędrzejów.

Sprzęt komputerowy wręczyła Pani Sekretarz Gminy Jędrzejów Renata Kawiorska.

 

Przekazany sprzęt komputerowy pozwoli na dogodną realizację obowiązków szkolnych przez uczniów. Dzięki udziale w projekcie wyeliminowane zostaną ograniczenia informatyczne i wyrównane zostaną szanse w dostępie do cyfrowej edukacji.

 

Stan pandemii pokazał, jak ważne są dziś kompetencje pozwalające swobodnie korzystać z cyfrowych narzędzi. Coraz szersze wykorzystanie nowych technologii w obszarze edukacji to nie tylko wielkie szanse, ale również ogromne wyzwania.

 

 

wstecz