Ważne inwestycje drogowe w Laskowie i Podchojnach

2021-12-30
2,2 mln złotych na poprawę bezpieczeństwa
W Laskowie odbyła się wczoraj konferencja prasowa, podczas której zaprezentowane zostały inwestycje drogowe w Podchojnach i Laskowie. W konferencji uczestniczyli: Marcin Piszczek – burmistrz Jędrzejowa, wicemarszałek województwa Marek Bogusławski i członek zarządu województwa Tomasz Jamka, Dariusz Adamek – wicedyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, radni Łukasz Stanek i Mirosław Sztabławy, a także sołtys Laskowa Jadwiga Głogowska.
W ramach inwestycji przeprowadzone zostały modernizacje nawierzchni oraz budowa chodników na odcinkach drogi wojewódzkiej numer 728 w Laskowie i Podchojnach. Wykonano ponad 700 metrów nowej nawierzchni oraz ponad kilometr chodników w Laskowie, a także 150 metrów nowej nawierzchni wraz z chodnikami w Podchojnach. W ramach prac dokonano także niwelacji skarpy, budowa zatoki autobusowej oraz przejść dla pieszych.
Budowa została zrealizowana ze środków województwa świętokrzyskiego, a jej przeprowadzeniem zajął się Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Koszt inwestycji zamknął się kwotą ponad 2,2 mln złotych.
wstecz