Umowa na termomodernizację obiektów w Piaskach i Brynicy Suchej

2021-10-04
W żłobku w Piaskach Burmistrz Miasta Jędrzejowa podpisał z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego umowę o przyznaniu dofinansowania projektu pn. „Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów”...

 

Dzisiaj w żłobku w Piaskach Burmistrz Miasta Jędrzejowa podpisał z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego umowę o przyznaniu dofinansowania projektu pn. „Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów”.

W ramach przedmiotowego projektu Gmina Jędrzejów podda termomodernizacji następujące  obiekty:

·         budynek świetlicy w Piaskach

·        -       budynek świetlicy w Brynicy Suchej.

 

Wartość ogółem: 1 385 634,49 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 787 104,59 zł

Wkład Gminy Jędrzejów: 598 529,90 zł

 

Podpisanie umowy odbędzie się w poniedziałek 4 października o godz. 9:15 w Żłobku Gminnym w Piaskach koło Jędrzejowa. Adres placówki: Piaski 83 28-300 Jędrzejów.

W uroczystościach wzięli udział: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Wicemarszałek Marek Bogusławski, Jacek Sułek – dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim, Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek, Skarbnik Gminy Bożena Ciepluch, Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Kruk, Sekretarz Gminy Renata Kawiorska, radny Wacław Kędra oraz przedstawiciele społeczności lokalnych wsi Piaski oraz Brynica Sucha.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia, działanie 3.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

 

 

Informacje o projekcie:

 

Zaplanowany w projekcie zakres robót termomodernizacyjnych budynków wpłynie na poprawę izolacyjności przegród budowlanych, które charakteryzują się dużą energochłonnością. Zakres prac wynika z przeprowadzonych audytów energetycznych, audytów oświetlenia i PV. Po zakończeniu projektu gmina zleci przygotowanie audytów ex-post, które zmierzą osiągnięte w wyniku realizacji projektu wskaźniki.  Projekt  stanowi jedno z priorytetowych działań jakie Gmina Jędrzejów zamierza realizować w celu ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska emitowanych z budynków użyteczności publicznej (CO2, PM10, PM2,5). Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych.

 

ŚWIETLICA W PIASKACH Zakres prac planowanych do wykonania:

·         Modernizacja instalacji CO (system grzewczy)

·         Docieplenie - strop przy przepływie ciepła z dołu do góry

·         Docieplenie - strop przy przepływie ciepła z góry do dołu

·         Wymiana drzwi

·         Docieplenie - ściana zewnętrzna

·         modernizacja instalacji CWU

·         Montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 9,68 kWp

 

ŚWIETLICA W BRYNICY SUCHEJ

Zakres prac planowanych do wykonania:

·         Modernizacja instalacji CO

·         Docieplenie - strop przy przepływie ciepła z dołu do góry

·         Docieplenie - ściana zewnętrzna

·         Docieplenie - ściana wewnętrzna

·         Docieplenie - podłoga na gruncie

·         Modernizacja instalacji CWU

·         Wymiana drzwi

·           Montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 8,04 kWp

wstecz