Rozpoczął się remont ulicy Klasztornej

2021-08-20
Nowa nawierzchnia od wiaduktu do kopca

 

Rozpoczął się remont ul. Klasztornej na odcinku od wiaduktu kolejowego do „Kopca bł. Wincentego Kadłubka””. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ NR 328109T UL KLASZTORNEJ W JĘDRZEJOWIE DŁ. 715 M”

Zakres robót obejmuje:

·        -  Plantowanie poboczy na odcinku od ul. Stanisława Konarskiego  w stronę Kopca Bł. Wincentego Kadłubka

·         - Rozebranie nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej na całej długości 715 m (frezowanie) na całym odcinku

·         - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na całej długości

·         - Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno bitumiczna ( 3cm)

·         - Ułożenie nowej nawierzchni z mieszanki  bitumiczno grysowych (warstwa ścieralna SMA 4 cm)

·         - Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową

·         - Wymiana oznakowania pionowego

·         - Przebudowa i oczyszczenie krat deszczowych ulicznych wraz z ich wymianą

·         - Przebudowa studzienek dla włazów kanałowych z wymianą włazów

·         - Wymiana azylów – oznakowania przejść dla pieszych wraz z malowaniem pasów, kolor biało czerwony (malowanie grubowarstwowe)

 

Wykonawcą jest Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. z siedzibą w Nowinach

Wartość robót wynosi 501 225,00 zł. brutto. Ostateczny termin realizacji to 22.10.2021r.

Zadanie realizowane jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

wstecz