Senior+

2021-07-19
Program „Senior+” zakłada dofinansowanie jednostek samorządu do zadań polegających na tworzeniu i prowadzeniu infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób starszych.

W dniu 14 lipca 2021r. w Urzędzie Wojewódzkim wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz  podpisał umowy z przedstawicielami kilkunastu samorządów, które uzyskały dofinansowania na realizację rządowego Programu „Senior+”. 

Program „Senior+” zakłada dofinansowanie jednostek samorządu do zadań polegających na tworzeniu i prowadzeniu infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób starszych. Celem strategicznym programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez tworzenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

 

Gmina Jędrzejów aplikowała o środki w ramach Modułu II Programu „Senior+” na dofinansowanie do funkcjonowania  Dziennego Domu  „Senior +”, który został utworzony w 2019r. w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na zorganizowanie zajęć aktywizujących dla uczestników Domu, na zakup materiałów i sprzętu do zajęć, na rekreację oraz opiekę pielęgniarską. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, dotychczasowa oferta placówki zostanie rozszerzona  a seniorzy spędzą czas aktywnie i różnorodnie.

 

wstecz