Powstanie wodociąg w Prząsławiu i Ciernie Zaszosiu

2021-07-08
Gmina pozyskała dofinansowanie na całość kosztów budowy

 

W budynku świetlicy wiejskiej w Prząsłąwiu podpisana została umowa na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Prząsław, Cierno Zaszosie  wraz z przepompownią sieciową w systemie zaprojektuj i wybuduj. Z ramienia gminy umowę podpisał burmistrz Marcin Piszczek, ze strony wykonawcy – firmy EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak Sp. j. – Piotr Czyszczoń. Na zaproszenie burmistrza w uroczystym podpisanie umowy wziął udział Bartłomiej Orzeł – pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”.

Zakres umowy, której wartość wynosi 1 702 320,00 zł, obejmuje zaprojektowanie i budowę:

- sieci wodociągowej rozdzielczej dla zaopatrzenia w wodę  miejscowości Prząsław i Cierno-Zaszosie o długości około 3,8 km wraz z odejściami bocznymi (sięgaczami) w ilości około 140, hydrantów około 29 sztuk wraz  pozostałym uzbrojeniem sieci.

- przepompowni sieciowej 

- sieci energetycznej wraz ze złączem i opomiarowaniem dla potrzeb zasilania stacji wodociągowej w energię elektryczną

Cały koszt inwestycji pokrywa pozyskane przez gminę dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Termin wykonania zadania: maj 2022 r.

wstecz