Podpisanie umowy na budowę mieszkań chronionych

2021-07-08
W budynku dawnej świetlicy na terenie kolejki wąskotorowej powstanie 7 mieszkań
Dzisiaj burmistrz Marcin Piszczek podpisał umowę na przebudowę budynku dawnej świetlicy usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd na mieszkanie chronione.
W ramach zadania zaplanowano wykonanie 7 mieszkań w tym jedno mieszkanie z dodatkowym pokojem. W skład każdego mieszkania będzie wchodzić pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka i przedsionek. Część wspólną stanowić będzie hol wejściowy z klatką schodową i windą , korytarz , pokój służbowy z łazienką. W piwnicy wykonane zostaną pomieszczenia t.j: gabinet rehabilitacyjny, gabinet lekarski, świetlica z zapleczem kuchennym, 2 łazienki z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, magazyn, pomieszczenie porządkowe i pomieszczenie techniczne. Mieszkania i pomieszczenia zostaną wyposażone we wszystkie niezbędne meble, sprzęty i urządzenia.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
- roboty rozbiórkowe
- rozbudowa klatki schodowej z szybem windowym oraz schodów i tarasów
- przebudowana części stropów oraz posadzki na gruncie.
- wymiana konstrukcji i pokrycia dachu nad przeprojektowaną częścią istniejącą.
- wykonanie instalacji wewnętrznych: wodociągowej, hydrantowej ppoż., kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania , ciepła technologicznego i wentylacji mechanicznej, elektrycznej i odgromowej
- wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz rozbudowa zewnętrznych instalacji elektrycznych
- zagospodarowanie terenu obejmujące: tarasy, opaski wokół budynku, chodniki, drogę wewnętrzna, parking z 9 miejscami parkingowymi dla samochodów w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych i utwardzony plac dla pojemników na śmieci i ogrodzenie
Wartość umowy to 2 050 000,00 zł. Na realizację projektu Gmina pozyskała dofinansowanie:
- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, Oś 7 „ Sprawne usługi Publiczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – 962 222,24 zł
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 000 000 zł
Wykonawcę inwestycji będzie firma DOM Z KLASĄ Mahmoud Othman i Monika Othman Sp. j. z siedzibą ul. Warszawska 21 lok. 20, 25-512 Kielce
Termin wykonania: 15.04.2022 r.
 
Mieszkanie chronione są formą pomocy społecznej w postaci lokalu mieszkalnego, mającą zapewnić osobom w nim zamieszkującym przygotowanie do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie lub zastąpić pobyt w placówce zapewniającą całodobową opiekę. Proces ten odbywać się winien pod opieką odpowiednich specjalistów, np. pracownika socjalnego.
Ustawa o pomocy społecznej umożliwia pobyt w mieszkaniach chronionych osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobom z zaburzeniami psychicznymi, opuszczającym pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcom, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

 

wstecz