Ankieta dot. strefy płatnego parkowania

2021-07-05
Strefa płatnego parkowania w Jędrzejowie.

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej wprowadzenia strefy płatnego parkowania w obszarze wskazanym na załączniku graficznym zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Jędrzejowie.