Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków

2021-06-17
Obowiązek od 01.07.2021 r. złożenia deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw

W systemie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków będą gromadzone dane o budynkach, w zakresie eksploatowanych w nich lub na ich potrzeby: źródeł ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, źródeł energii elektrycznej oraz źródeł spalania paliw, w rozumieniu art. 157a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.), o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust.1 pkt 1 i 2 albo zgłoszenia , o którym mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy. Decydującym kryterium wpisu budynku do systemu w przypadku kopciuchów pozostaje bowiem moc cieplna źródła spalania paliwa – nie większa niż 1 MW. Kryterium wpisu budynku do systemu pozostaje moc źródła, niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku, tj. czy przez osobę fizyczną czy przez przedsiębiorcę. Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków zostaną więc objęte również takie budynki jak małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne, pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekracza 1 MW

 

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:

  1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  3. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  4. numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  5. adres e-mail (opcjonalnie).

 

Terminy dla właścicieli/zarządców

  • W ciągu 12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło ciepła i spalania paliw
  • W ciągu 14 dni dla źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach nowo powstałych.

 

 

Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw

 
 

 

 

wstecz