Umowa na budowę ronda przy ul. 11 Listopada

2020-12-22
Budowa ruszy wczesną wiosną

Dzisiaj Burmistrz Marcin Piszczek podpisał umowę z wykonawcą na realizację projektu „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: 11 Listopada, R. Dmowskiego i Parkowej  w Jędrzejowie wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tych ulic”.

Prace będą realizowane przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z Mińska Mazowieckiego (lider) i  „ALTOR” Sp. z o. o. z Mińska Mazowieckiego

W ramach inwestycji wykonywane będą roboty budowlane polegające w szczególności na:

  • przebudowie dróg gminnych: 100-metrowego odcinka ul. 11 Listopada, 76- metrowego odcinka ul. R. Dmowskiego oraz 42-metrowego odcinka ul. Parkowej
  • przebudowie skrzyżowania w/w dróg gminnych na skrzyżowanie typu „małe rondo”;
  • przebudowie istniejących sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, kolidujących z przebudowywanym w granicach istniejącego pasa drogowego układem drogowym w/w dróg gminnych;
  • przebudowie istniejącego oświetlenia ulicznego;
  • zabezpieczeniu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej na odcinkach kolidujących z przebudowywanym układem drogowym.

 

Termin realizacji inwestycji  to 30 września 2021 r. Wartość robót budowlanych: 2 018 350,16 zł. Wysokość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: 60% kosztów kwalifikowalnych

 


 

wstecz