16 nowych lip posadzono nad zalewem

2020-11-17
Sadzonki pozyskano w ramach projektu organizowanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
5 listopada 2020 r. na terenie zalewu miejskiego w Jędrzejowie od strony ul. Parkowej zostało posadzonych 16 drzew gatunku lipa wąskolistna. Sadzonki zostały pozyskane przez Gminę Jędrzejów w ramach projektu organizowanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pn. „Promocja produkcji żywności ekologicznej przez nasadzenia drzew miododajnych sposobem na ochronę i poprawę jakości środowiska oraz bioróżnorodności w województwie świętokrzyskim”.
Drzewa zostały posadzone na terenie przeznaczonym na rekreację, w sąsiedztwie parku i ogrodów działkowych, co ze względu na różnorodność gatunków drzew i krzewów w parku i roślin na terenie ogrodów działkowych, będzie bardzo korzystne dla pszczół, a także wzbogaci walory estetyczne zalewu.

 

wstecz