Rozpoczęła się rekonstrukcja kapliczki

2020-10-05
Kapliczka na cmentarzu przy ul. Konarskiego zostanie odtworzona w kształcie nadanym w latach 1914-1915
Rozpoczęły się prace rozbiórkowe kaplicy na cmentarzu parafialnym przy ulicy Konarskiego w Jędrzejowie. Jest to pierwszy etap prac w ramach projektu pod nazwą „Rekonstrukcja przywracającą pierwotny charakter kaplicy w obrębie cmentarza wojennego z lat 1914-1915”. Projekt o wartości 240 tysięcy złotych uzyskał wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego w kwocie 180 000 zł. 37 tysięcy zł. pochodzi ze zbiórek prowadzonych przez wiele lat na terenie cmentarza w dniu 1 listopada. Kapliczka zostanie odtworzona w bryle dokładnie takiej, w jakiej została wybudowana na przełomie lat 1914-1915. Odtworzeniem jej projektu na postawie dawnych zdjęć i rycin zajęło się Jędrzejowskie Towarzystwo Kulturalno - Naukowe - jeden z partnerów projektu.
Prace prowadzi wyłoniona w przetargu firma USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE "BUDO-KRIS" KRZYSZTOF NARTOWSKI z siedzibą w Gościńcu, gmina Chęciny. Zakończenie prac przewidziane jest na 7 grudnia br.
wstecz