Komunikat dla podatników

2020-05-14
Zawieszona windykacja należności podatkowych, opłat lokalnych i opłat za odpady

 

Informujemy, że mając na uwadze trudną sytuację wielu podatników w dobie kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa, w związku z występującymi wśród Państwa problemami z terminowym regulowaniem należności z tytułu podatków, Burmistrz Jędrzejowa wydał zarządzenie nr 193/2020, na mocy którego na okres trwania stanu epidemii zostało zawieszone prowadzenie czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

wstecz