Ostatnie posiedzenie w tej kadencji Rady Społecznej ZPOZ

2019-06-06
Burmistrz podziękował za dobrą współpracę

Ostatnie w tej kadencji posiedzenie Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej odbyło się dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie. W podziękowaniu za dotychczasową pracę członkowie rady otrzymali od burmistrza Marcina Piszczka pamiątkowe dyplomy oraz komplety upominków. Przypomnijmy, że w skład rady wchodzili: burmistrz Marcin Piszczek – przewodniczący rady, Urszula Kruk – zastępca przewodniczącego rady, Bartosz Piotrowicz – przedstawiciel wojewody, Eugeniusz Łata, Halina Balińska, Piotr Dziopa oraz Anna Grzelec. W posiedzeniach rady brali także udział: Ewa Pater – przedstawiciel Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej,  Marta Łysek – kierownik ZPOZ, Dariusz Gliwiński – zastępca kierownika ZPOZ, Elżbieta Łojewska - główna księgowa ZPOZ.

wstecz