Będą nowe hale i boiska

2019-06-04
Budowa boisk w Rakowie będzie kosztowała 750 tys. złotych, z czego 500 tys. to dofinansowanie.

Marszałek województwa Andrzej Bętkowski podpisał umowy na dofinansowanie zadań z  włodarzami 10 gmin z powiatu jędrzejowskiego i włoszczowskiego. Ma nadzieję, że inwestycje te poprawią infrastrukturę sportową i edukacyjną placówek oraz będą wsparciem finansowych dla  gmin podczas realizowania inwestycji. Podpisano umowy na prawie 5 mln złotych. Każda z zaplanowanych inwestycji otrzymała dofinansowanie w kwocie 500 tys. złotych.

 

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno – sportowej na terenie Gminy Jędrzejów – etap I Raków” dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne, działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

 
Całkowita wartość projektu 731 242,86 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania – 500 000,00 zł
Wkład własny Gminy Jędrzejów – 231 242,86 zł
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej oraz poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jędrzejów. 
 
Projekt będzie polegał na:
  • rozbudowie infrastruktury sportowej (boisko) przy Szkole Podstawowej w Rakowie,
  • doposażeniu pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych w Gminie Jędrzejów (tj. Szkole Podstawowej w Skroniowie, Szkole Podstawowej w Jasionnie, Szkole Podstawowej w  Łysakowie, Szkole Podstawowej w  Mnichowie, Szkole Podstawowej w Piaskach, Szkole Podstawowejw Podchojnach, Szkole Podstawowej   w  Potoku Wielkim, Szkole Podstawowej w Prząsławiu oraz Szkole Podstawowej  nr 3 w Jędrzejowie). 

 

Pieniądze otrzymało 5 gmin z powiatu jędrzejowskiego: Jędrzejów, Imielno, Nagłowice, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska oraz Włoszczowa, Kluczewsko, Krasocin, Radków i Secemin.

 

W sumie do konkursu „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” wpłynęły 83 wnioski, z czego zarząd województwa świętokrzyskiego wybrał 63 projekty. Łącznie kwota dofinansowania z pieniędzy unijnych oraz z budżetu państwa wyniesie prawie 32 mln złotych.

wstecz