Promesa dla Gminy Jędrzejów

2019-02-28
1 248 000 złotych na usunięcie skutków klęsk żywiołowych dla Gminy Jędrzejów

27 lutego Burmistrz Miasta Jędrzejowa Marcin Piszczek odebrał promesę z rąk wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 
Gmina Jędrzejów otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 248 000 złotych na przebudowę czterech dróg:
1. Przebudowa drogi gminnej nr 328001T Piaski – Kopaniny od km 0+720 do km 1+520;
2. Przebudowa drogi gminnej Sudół – Prząsław do obwodnicy Jędrzejowa na działkach o nr ewid 511/2 obręb 31 Sudół i nr 399/2 obręb 27 Prząsław;
3. Przebudowa drogi gminnej nr 3280058T ul. Dojazd w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+200;
4. Przebudowa drogi w miejscowości Gozna od km 0+000 do km 0+200 na działkach o nr ewid 534/2, 535/2, 536/2, 537/2, 538/2, 539/2, 540/2.

 

wstecz