Dbamy o bocianie gniazda

2018-04-12
Gmina Jędrzejów od kilku lat pomaga w pielęgnowaniu gniazd bocianich. Aktualnie w naszej gminie jest ich dwanaście

Bociany od dawna chętnie gniazdują na budynkach i w ich okolicy . Właściciele posesji zwykle cieszą się z faktu posiadania u siebie bocianiego gniazda, co zgodnie z ludowymi podaniami przynosi im szczęście.

Gmina Jędrzejów od kilku lat pomaga w pielęgnowaniu gniazd bocianich. Aktualnie w naszej gminie jest ich dwanaście:  dziewięć jest zasiedlonych przez bociany, w których przebywają pary. Łącznie jest  18 boćków, m.in. dwa w Groźnie  oraz po jednym w Chorzewie, Laskowie, Jasionnie, Lścinie, Brusie , Rakowie, Potoku Małym, Podlaszczu, Zagajach.

W ostatnim czasie w miejscowości Brus udało się jeszcze przed przylotem bocianów wkopać nową platformę i przenieść uszkodzone gniazdo  liczące ok. 20 lat. Ponadto  przeprowadzono prace pielęgnacyjne przy gnieździe zlokalizowanym w miejscowości Gozna. Wycięto gałęzie drzewa, które utrudniałyby ptakom dolot do gniazda. W latach ubiegłych udało nam się uratować trzy zniszczone przez czas gniazda zlokalizowane w miejscowości Lasków, Jasionna i Gozna. Wkopane zostały nowe platformy, na które przenieśliśmy odtworzone gniazda. Możemy się pochwalić sukcesem gdyż wszystkie gniazda zostały zasiedlone przez bociany.

Sygnały o tym, gdzie powinniśmy wykonać platformy otrzymujemy przeważnie od sołtysów i mieszkańców z danych miejscowości. Montaż nowej platformy wykonujemy w miejscu już wybranym przez bocianią rodzinę. Najistotniejsze jest przeniesienie dotychczasowego gniazda zbudowanego bezpośrednio na drzewie lub słupie linii napowietrznej tak, aby go nie zniszczyć, a następnie ponowne ułożenie go na platformie. Prace związane z montażem nie należą do prostych. Potrzebny jest specjalistyczny sprzęt oraz doświadczenie monterów. Gniazda są duże i ciężkie, gdyż bociany do ich budowy wykorzystują wszelkie materiały: gałęzie, słomę, torf, worki foliowe, szmaty. Prace wymagają wielkiej ostrożności. Jak do tej pory wszystkie tego typu zabiegi zakończyły się sukcesem.

Służymy także poradą i wsparciem w sprawach dotyczących zagrożonych gniazd bocianich wymagających renowacji, tworzeniu nowych miejsc zachęcających bociany do osiedlania się, poszkodowanych w wypadkach bocianów, opieki nad ptakami niesprawnymi, pozostających na zimę w kraju i innych spraw związanych z zagrożeniami bocianów białych. Osoby do kontaktu: Agnieszka Chudzik i Jarosław Rosołowski tel. 041 386-10-10 wew. 168 lub 148.

 

wstecz