Turniej Wiedzy Pożarniczej

2018-04-05
W dniu 05 kwietnia 2018r. o godz. 10.00 r. w siedzibie Powiatowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie odbyły się eliminacje gminne.
W dniu 05 kwietnia 2018r. o godz. 10.00 r. w siedzibie Powiatowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie odbyły się  eliminacje gminne-  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Organizatorem turnieju był Zarząd Gminny Związku OSP RP w Jędrzejowie, fundatorem dyplomów oraz nagród rzeczowych był Burmistrz Miasta Jędrzejowa.
 
W turnieju udział wzięło 13 uczestników, w poszczególnych grupach wiekowych.
 
 
Nad właściwym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie:
  1. Andrzej Nawrot– przewodniczący – Prezes Zarządu Związku OSP RP w Jędrzejowie.
  2. Adam Solecki– sekretarz –Komendant Gminny ZOSP RP w Jędrzejowie.
  3. mł. ogn. mgr inż.Krzysztof Pazera – Przedstawiciel Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Jędrzejowie.
  4. Druh Bogdan Sputo – członek- Naczelnik OSP w Jędrzejowie.
  5. Jacek Lato – członek- insp.ds. Zarządzania Kryzysowego Obrony Cywilnej Spraw  Obronnych Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.
 
W poszczególnych grupach wiekowych wyłoniono następujących laureatów:
 
I grupa wiekowa – Szkoła Podstawowa klasy od I-VI
 
 I miejsce  - Mikołaj Stanek , SP Mnichów
II miejsce –Piotr Szczerba, SP Łysaków
 
II grupa wiekowa – Szkoła podstawowa klasy VII-VIII i gimnazjum II-III kl
 
I miejsce  - Szymon Nawrot SP Skroniów
II miejsce Maciej Schab SP Nr.5 w Jędrzejowie
III miejsce-Aleksandra Gibas Gimnazjum Nr1 w Jędrzejowie
IV Miejsce-Miłosz Twardowski SP Raków
 
III grupa wiekowa – Szkoła Ponadpodstawowa i Ponadgimnazjalna
 
I miejsce  - Sebastian Gil Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.1w Jędrzejowie
II miejsce – Norbert Włodarczyk Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.1 w Jędrzejowie
III miejsce – Artur Suliga Zespół szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 w Jędrzejowie
 
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali okolicznościowe dyplomy, oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Miasta Jędrzejowa.
 
wstecz