Podpisano umowę na III etap prac na osiedlu "Zamoście"!

2018-03-29
Przebudowane zostaną ulice: Spółdzielcza, Wspólna, Słodowa, M. Reja oraz Zamoście

Dzisiaj burmistrz Marcin Piszczek podpisał umowę z firmą Trakt na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie - ETAP III” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

 

Zakres robót obejmuje:

przebudowę ul. Wspólnej, ul. M. Reja (odcinek od skrzyżowania z ul. Wspólną do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą), ul. Spółdzielczej, ul. Słodowej oraz ul. Zamoście w zakresie obejmującym m.in:

a) roboty  przygotowawcze i rozbiórkowe, 

b) przebudowę istniejących chodników,

c) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,

d) regulację istniejącej infrastruktury usytuowanej w pasie drogowym,

e) wykonanie oznakowania pionowego,

f) remont istniejącego oświetlenia ulicznego w obrębie ul. Wspólnej, ul. M. Reja (odcinek od skrzyżowania z ul. Wspólną do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą), ul. Spółdzielczej, ul. Słodowej, ul. Zamoście, ul. S. Konarskiego i wymiana na nowe energooszczędne oprawy LED,  wykonanie przyłącza kablowego wraz z montażem słupa i oprawy oświetleniowej z zasilaniem, wykonanie zabudowy dwóch opraw oświetleniowych i układu pomiarowego na słupie w rejonie ul. M. Reja (dojazd do budynku komunalnego).

 

Wartość robót brutto - 1 337 000,22 zł

Na realizację zadania Gmina Jędrzejów ma wstępnie przyznane dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 462 425,21 zł.

 

Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbiór końcowy robót) - do dnia 31.08.2018 r.

 

wstecz